Onze activiteiten brengen saamhorigheid met de buurtbewoners

WE ONDERSTEUNEN INITIATIEVEN DIE DE KLOOF TUSSEN DE BUURTBEWONERS EN DE MAROKAANS NEDERLANDSE BEWONERS VERKLEINEN

WAT DOEN WIJ?

01.

— Wij Brengen Samen

Tamount betekent samenwerken, wij zien onzelf als bruggenbouwers tussen wijkgenoten en de rijkdom aan culturele diversiteit van mensen. Wij werken samen met het buurteam, politie en burgemeester en wethouders om de wijken leefbaarder en veiliger te maken. 

02.

- Wij Organiseren

Wij organiseren regelmatig verschillende activiteiten voor jong en oud in de wijken waar we actief zijn.  We laten zowel jongeren als ouderen mee organiseren.

03.

— Wij Versterken

Wij versterken de banden tussen de plaatselijke organisaties en partijen in de wijk met als doel de wijk leefbaarder te maken voor iedereen. 

04.

— Wij Voeden Op

Onze activiteiten hebben naast het samenbrengen van mensen ook de visie dat we onze leden opvoedcursussen aanbieden op het gebied van verschillende maatschappelijke vraagstukken .

05.

— Wij Helpen Elkaar

Elke wijkbewoner heeft vroeg of laat hulp ergens bij nodig. Wij stellen ons graag op als een versterking in de wijk en helpen elkaar waar nodig. Samen staan we sterk en kunnen we elke uitdaging aan. 

06.

— Wij Adviseren

Naast elkaar te helpen adviseren we onze leden en diegene die bij ons komen aankloppen naar de beste wegen die men kan bewandelen voor als men hulp nodig heeft bij opvoeding, jeudproblematiek, vrouwenactiviteiten etc. 

ONZE ACTIVITEITEN

01.

Door ouders te helpen hun kinderen op te voeden in een voor hen soms vreemd land, organiseert Stichting Tamount opvoedcursussen, voorlichting over tal van onderwerpen en discussiebijeenkomsten voor ouders.

Opvoeding

Wij Voeden Op

 Stichting Tamount organiseert deze bijeenkomsten in samenwerking met de GGD, Trias Pedagogica en andere stichtingen en organisaties

02.

Door het organiseren van activiteiten m.b.t. sport en beweging willen wij de Jeugd, volwassenen en senioren een mogelijkheid bieden om toch aan beweging en ontspanning te doen.

Sport

Wij Bewegen

 Stichting Tamount organiseert sport en beweging activiteiten zoals als voetballen, tafeltennis, zwemmen en nog veel meer.

 

03.

Stichting Tamount organiseert uitjes voor de leden om ze te stimuleren en om op een leuke en zinvolle manier hun vrije tijd door te brengen

Recreatie en leerzame buitenactiviteiten

Wij zijn buiten

 Stichting Tamount organiseert ook recreatieve activiteiten en met aandacht op educatie, leerzaamheid en uiteraard een leuke beleving.

04.

Stichting Tamount heeft de afgelopen jaren verschillende voorlichtingen georganiseerd voor zowel ouders als kinderen over verschillende onderwerpen waaronder: 

Voorlichting

Wij informeren

 • Voorlichting over de keuzes voor middelbaar scholen
 • Opvoeding
 • Normen en waarden
 • Rechten en plichten
 • Ervaringen uitwisselen over de buurt
05.

De culturele activiteiten worden vaak een aantal keer per jaar georganiseerd. Zoals het Ramadan feest voor iedereen, Theater te volgen voor de Jeugd behoort ook tot een cultureel onderdeel. Verder worden er ook pinkster-maaltijden gehouden waarbij moslims en christenen samen komen onder het genot van een lekker hapje.

 

Cultuur & Geloof

Wij Brengen Samen

Ook worden veel activiteiten op het gebied van cultuur en geloof georganiseerd, zodat alle bevolkingsgroepen meer begrip hebben voor hun medebewoners met ieder zijn eigen identiteit. 

06.

Taallessen en andere vormen van bijscholing worden vaak gegeven in de moedertaal van de participant. Dit doen wij om de integratie en het begrip bij de mensen versneld te vergroten. Jaarlijks nemen ruim 110 kinderen wekelijks deel aan de taalles en huiswerkbegeleiding.

Taallessen

Wij Geven Les

De talen die worden onderwezen zijn uiteraard De Nederlandse Taal , zodat participanten zich zelfstandig kunnen redden in de Nederlandse Maatschappij

07.

Elke leerling krijgt bij ons persoonlijke aandacht. Bij ons kun je het huiswerk maken op een rustige plek, waarbij onze gemotiveerde begeleiders altijd voor je klaarstaan. Dit organiseren wij voor kinderen van het Basisonderwijs ter voorbereiding op de Cito-toets en het voortgezet onderwijs.

Huiswerkbegeleiding en Bijles

Wij Geven Bijles

Ons doel is de jongeren te begeleiden bij hun schoolvakken. Dit onderdeel is zeer succesvol.

Deze activiteiten hebben in 2018 wekelijks plaatsgevonden ( elke zondag ).Het schooljaar werd afgesloten met een sport uitje eind juni.

08.

 

We zijn al geruime tijd begonnen om de veiligheid op straat te vergroten en de overlast tegen te gaan door probleemjongeren aan te spreken op hun gedrag en om ze naar onze stichting te trekken door activiteiten te organiseren met als doel de jeugd van de straat te houden door ze een doel te geven in het leven. Deze veiligheidsprojecten zijn activiteiten van Buurtvaders waar we tijdens festiviteiten, feestdagen en andere evenementen actief een rol spelen om de jongeren rustig te houden. Dit is een zeer succesvol project vanuit Stichting Tamount.

Veiligheid

Wij houden toezicht

Bij de jaarwisseling worden activiteiten georganiseerd van 16:00 tot 02:00 uur om de overlast met vuurwerk te minimaliseren. Deze activiteiten zijn bedoeld voor jongeren, dames en heren  en zijn o.a. :

 • Sport
 • Film kijken
 • Theater
 • Tafeltennis
 • Games
 • Gezamenlijk dineren